دوستان عزیز ...

در زیر می توانید کتاب ساز سارا (نرم افزاری که نبیک برای ناشران فراهم آورده تا ساده تر بتواند فایل هایشان را تکه تکه کنند)، راهنمای استفاده از کتاب ساز سارا، بروشور نبیک، لوگوی نبیک، لوگوی کتاب ساز سارا و نمونه تفاهم نامه نبیک با صاحبان محتوا دانلود نمایید.